Het correct voorbrengen van een Irish Cob

In het submenu kan u een blanco keuringsformulier vinden. (Zie: Beoordeling)

Onderaan de keuringslijst ziet u de criteria gedrag, presentatie en algemene indruk staan.
Dit zijn punten die een beetje slimme eigenaar, met een paard dat in goede conditie verkeerd, eigenlijk quasi cadeau kan krijgen. Uiteraard moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Gedrag

Het gedrag houdt in: hoe het paard zich gedraagt tijdens het keuren.
Het geeft niet als een paard een klein beetje onrustig is en eventueel niet 100% netjes stil blijft staan. Het blijven natuurlijk dieren.
Al kan men, mits wat voorbereiding, er wel voor zorgen dat het paard al gewend is en begrijpt wat men van hem verlangt.

Extreem onrustig of angstig gedrag wordt echter wel negatief beoordeeld.
Het tonen van agressie en/of het gericht bijten, kappen of slaan naar de voorbrenger, aanjager of jury is uiteraard geheel uit den boze en wordt afgestraft.

Presentatie

Presentatie is het onderdeel wat je zelf als eigenaar op het moment van de keuring het meeste in de hand hebt. Presentatie is het geheel van hoe het paard in de ring wordt voorgesteld/voorgebracht.
Het omvat dus een aantal beoordelingscriteria van uiteenlopende aard.


  • Het begint uiteraard bij het paard zelf: is het paard gewassen, zijn de manen en de staart ontward en geborsteld, is het tuig (hoofdstel of halster) waarmee het paard voorgebracht wordt netjes en in goede staat, zijn de hoeven bekapt?
  • Echter is het niet alleen belangrijk hoe het paard erbij staat. In dit punt wordt ook de voorbrenger en eventuele aanjager beoordeeld. Witte kledij is hierbij niet verplicht. Nette kledij is wel noodzakelijk, evenals correct schoeisel. In principe geen korte broeken en topjes en al zeker geen teenslippers. Strandkledij hoort niet in de keuringsring thuis. Deze regels gelden niet alleen voor de handler van het paard, maar ook voor alle andere mensen die zich eventueel op het moment van keuring in de ring bevinden (aanjager bv). 
  • Beleefdheid naar de jury toe is een absolute must. Dit houdt in dat u de jury vriendelijk begroet en vervolgens de keuring van uw Irish Cob uw volledige aandacht schenkt. Mobiel bellen, Facebook checken, selfies nemen, maar ook over koetjes en kalfjes staan praten met omstaanders zijn hierbij uit den boze!
  • Vaak zien we dat goede paarden niet naar hun echte waarde beoordeeld kunnen worden, omdat de voorbrenger totaal geen aandacht schenkt aan hoe het paard erbij staat. Het mooi en correct vierkant opstellen van een paard is een hele kunst die alleen maar bereikt kan worden mits de nodige inzet en discipline. Aandacht voor het paard zelf en eventuele opmerkingen van de jury is hierbij cruciaal!
  • Verder is het voor een goede presentatie van groot belang dat het paard voldoende voorwaarts wordt gepresenteerd in de bewegingen. Bij het beoordelen van stap en draf wordt gelet op de kracht die vanuit de achterhand komt en hoe het paard zichzelf “draagt”. De gangen kunnen hierbij pas echt tot hun recht komen wanneer er voldoende basistempo is. Een Irish Cob die een beetje rondsjokt is helaas weinig aantrekkelijk. Het correct aanjagen van een paard is hierbij een te verfijnen vaardigheid. Ook hierbij is voorbereiding de sleutel tot succes om het paard in kwestie te leren kennen en te weten hoe het op de aanjager reageert. Men moet de juiste balans vinden tussen te weinig en te veel. Het is immers ook niet de bedoeling dat het dier als een halve gek door de baan scheurt met hoofd en hals angstig opgeheven en zijn voorbrenger achter zich aan slepend.

Algemene indruk

Dit is de algemene indruk van verzorging en conditie die het paard geeft: glanst de vacht, kijkt het dier helder uit z’n ogen, straalt het levenslust uit? Vooral de algemene optimale conditie is hierbij van belang. Overconditie of te mager zijn worden streng afgestraft.
Ook hierbij is de algemene verzorging van belang zoals netjes bekapte hoeven.