Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de vereniging ICS België, erkend Belgisch stamboek voor Irish Cobs.


Contactgegevens

De hoofdzetel van ICS België is gevestigd te Gerststraat 41/1, 2400 Mol.
Ondernemingsnummer 0891.307.264.

Het correspondentieadres is Wijchaalsebaan 30, 3940 Hechtel-Eksel.

Tel. +32 473 33 94 18 - Voor contact per email: icsbelgie@telenet.be


Waarom registreert ICS België uw persoonlijke gegevens

ICS België legt naam- en adresgegevens (ook telefoonnummers en e-mailadressen) vast van haar leden:

  • om deze leden te kunnen informeren over komende evenementen
  • om vast te kunnen stellen wie lid is, en dus de rechten van een lid heeft
  • om het eigenaarschap van paarden en pony's vast te leggen die bij ICS België zijn ingeschreven
  • om aan de wettelijke verplichting te voldoen de aanvrager van een uit te geven paardenpaspoort of de eigenaar van een geïmporteerde paard of pony bij het BCP (Belgische Confederatie van het Paard ) te kunnen aanmelden.

Wie ziet uw gegevens

Persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van ICS België die voor hun werkzaamheden toegang hebben tot de versleutelde database en worden niet gedeeld met andere partijen.

Wel worden bij de uitgifte van een nieuw paardenpaspoort en bij de aanmelding van een geïmporteerde paardachtige naam en adres van de aanvrager of eigenaar digitaal beveiligd doorgegeven aan de toezichthouder, dit is wettelijk verplicht.


Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden minimaal bewaard zolang u lid bent of bij ICS België bent geregistreerd als eigenaar of fokker van een paardachtige.


Inzage, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens

U kunt uw gegevens in de database van ICS België opvragen door contact op te nemen met het secretariaat; hier kunnen ook wijzigingen in uw persoonsgegevens worden doorgegeven.

Na beëindiging van uw lidmaatschap kunnen, op uw verzoek, uw persoonlijke gegevens worden gewist, mits u niet meer als eigenaar geregistreerd bent van een paard of pony.


Bezwaar aantekenen

Als u bezwaar heeft tegen de wijze waarop ICS België met uw gegevens omgaat kunt u dit per email kenbaar maken aan ICS België, we zullen deze dan op uw aanvraag wijzigen of aanpassen.
Indien u niet tevreden zou zijn over de afwikkeling van uw klacht door ICS België, kan u bezwaar maken bij GBA (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)


Beeldmateriaal

Tijdens keuringen en andere evenementen van ICS België worden namens de organisatie foto's en soms video's gemaakt. Deze kunnen worden gepubliceerd op de website www.irishcobsociety.be , in het verenigingsblad BICS en op social media pagina's van ICS België. U kunt zowel vooraf als achteraf bezwaar maken tegen publicatie van beeldmateriaal waar u herkenbaar op voorkomt.


Cookies

De website van ICS België bevat geen tracking-cookies.
Ook gebruikt ICS België geen Google Analytics of Facebook trackers.