Nieuws

Digitale dekkaarten

 

Wijziging hoofdzetel

 

Jaarlijkse CEM-test

De dekkaarten zitten vanaf heden in een digitaal systeem, waar u kan aanmelden met een uniek persoonsnummer. 

Alle documenten, met uitzondering van inschrijvingen voor keuringen,
moeten vanaf nu opgestuurd worden naar het volgende adres:

 

Vanaf 1 januari 2017 wordt een jaarlijkse CEM-test verplicht voor hengsten die merries van een andere eigenaar dekken.

De lijst van de labo’s die erkend zijn voor het uitvoeren van CEM-analyses is gepubliceerd op de website van het FAVV: http://www.favv.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp

Concreet gaat het over 3 labo’s: Dierengezondheidszorg Vlaanderen, CODA en Böse (DL).

Kosten ophaling gestorven paarden

Vanaf 1 januari 2021 maakt de OVAM een onderscheid tussen paardachtigen die gehouden worden als gezelschapsdier, en paarden die gehouden worden als landbouwdier. Dit heeft gevolgen voor de financiering van de ophaling van dode paardachtigen

Mijn paardachtige is gechipt als “behouden voor de voedselketen”

  • het dier moet binnen 24 uur na overlijden met chipnummer gemeld worden aan Rendac;
  • indien uw paard als landbouwdier kan worden beschouwd betaalt u aan Rendac minimaal een vast bedrag. Na verificatie kan hiervan een deel worden terugbetaald.

Mijn paardachtige is gechipt als “uitgesloten voor de voedselketen” of niet gechipt

  • het dier moet binnen 24 uur na overlijden met chipnummer gemeld worden aan Rendac;
  • er is geen steunbedrag voorzien. U staat zelf in voor de kosten van de ophaling en verwerking.