Nieuws

Wijziging hoofdzetel

 

Jaarlijkse CEM-test

Alle documenten, met uitzondering van inschrijvingen voor keuringen,
moeten vanaf nu opgestuurd worden naar het volgende adres:

Vanaf 1 januari 2017 wordt een jaarlijkse CEM-test verplicht voor hengsten die merries van een andere eigenaar dekken.

De lijst van de labo’s die erkend zijn voor het uitvoeren van CEM-analyses is gepubliceerd op de website van het FAVV: http://www.favv.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp

Concreet gaat het over 3 labo’s: Dierengezondheidszorg Vlaanderen, CODA en Böse (DL).