Nieuws

Afstamming

 

Wijziging postadres

 

Dekcertificaten

 

Jaarlijkse CEM-test

ICS schrapt de afstamming van EX GW Babe, EX Mississippi en EX GW Abe uit de stamboekdatabank. Bij afstammelingen van deze paarden die vanaf nu voor inschrijving in het stamboek van ICS worden aangeboden, wordt de afstamming niet meer vermeld.

Alle documenten, met uitzondering van inschrijvingen voor keuringen,
moeten vanaf nu opgestuurd worden naar het volgende adres:

Hengstenhouders dienen hun dekcertificaten op te sturen naar het stamboeksecretariaat vóór 16 oktober! Laattijdige inzendingen zijn zeer vervelend. In orde zijn wordt gewaardeerd!

Vanaf 1 januari 2017 wordt een jaarlijkse CEM-test verplicht voor hengsten die merries van een andere eigenaar dekken.

De lijst van de labo’s die erkend zijn voor het uitvoeren van CEM-analyses is gepubliceerd op de website van het FAVV: http://www.favv.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp

Concreet gaat het over 3 labo’s: Dierengezondheidszorg Vlaanderen, CODA en Böse (DL).