Home Bestuur ICS statuten DNA Agenda Tarieven Documenten Rasstandaard Te koop fotogalerij Uitslagen Links
The Irish Cob Society België
Anno 2008
 © all rights reserved

Ouderschapscontroles.
De erkende paardenfokkersvereniging voert de ouderschapscontrole uit bij minstens één veulen per ras.
Bijkomend moet per ras de ouderschapscontrole worden uitgevoerd bij minstens één veulen vanaf vijftig tot honderd ingeschreven veulens
en bij minstens één veulen per honderd bijkomend ingeschreven veulens.
Het aantal veulens dat in 2012 moet gecontroleerd worden, is gebaseerd op het aantal veulens,dat in 2011 bij de geboorte geregistreerd werd
en dat vermeld is in het activiteitenverslag 2011 dat de vereniging aan de Afdeling.
Duurzame Landbouwontwikkeling heeft voorgelegd. De ouderschapscontrole houdt in dat de vereniging,
een haarstaal (of bloedstaal) verzamelt van het veulen en van de moeder, en daarvan de DNA-analyse laat uitvoeren.
Aangezien het DNA-profiel van de hengst gekend is, moet er geen staal worden genomen en geen analyse worden uitgevoerd.Banknummer:  IBAN: BE61 7330 4335 7717
                      BIC : KREDBEBB

Hoofdzetel:Gerststraat 41/1       B-2400 Mol België
Home

Beste leden en bezoekers van onze website.

Wij zijn een dochter stamboek van ICS LTD Ierland.
Irish Cob Society België is een zelfstandig stamboek voor het behoud en verbetering van Irish cobs.
Ons stamboek organiseert diverse keuringen per jaar.
De hengsten keuring is slechts een keer per jaar.
Keuringen voor merries, veulens, ruinen en werkproeven worden op meerdere locaties gehouden. (zie agenda).
We organiseren jaarlijks ook een hengsten show waar reeds goedgekeurde hengsten zich nog eens kunnen presenteren.
Ons stamboek heeft ook een promotie team die jaarlijks op meerdere beurzen ons mooie ras Irish Cob promoten.
Ook brengen wij 4 keer per jaar ons club magazine BICS uit met alle laatste nieuwtjes,
uitslagen van keuringen en natuurlijk ook ingezonden stukken.
De administratie van de dekbonnen, geboortebewijzen, eigenaars veranderingen mag U naar ons secretariaat te Mol sturen.
Heeft U vragen, neem gerust contact op met het secretariaat of een van onze bestuurs leden.
Het bestuur .
Kijk ook op onze pagina
Te koop


Wij willen onze rubriek veulens eens wat meer onder de aandacht brengen en uitbreiden,
en daar hebben we uw hulp bij nodig.
Daarom zouden wij u willen uitnodigen om, als u dat wil, foto´s in te sturen van uw irish cob veulen,
en daarbij een ietwat uitgebreidere informatie, zodat wij deze kunnen publiceren op onze website.
En vergeet daarbij niet uw naam en de afstamming te vermelden.
Alvast vriendelijk dank.....

Foto´s en informatie kunt u sturen naar ons algemeen adres:
icsbelgie@telenet.be

Als er ook nog leden zijn die graag eens iets in ons blad BICS willen schrijven of vermelden,
laat u zich dan vooral niet tegenhouden.
Wij vragen dan wel dat ieder schrijven dat ingezonden word gerelateerd kan zijn aan ons geweldige ras de Irish Cob.

Ingezonden stukken mogen zowel van informatieve aard zijn als ook verhalen die u graag zou willen delen ,
met andere verenigings leden....

ICS België
Bij ministerieel besluit van 24 September 2008 werd de fokkersvereniging
vzw Irish Cob Society Belgie erkend voor het bijhouden van het stamboek van het ras de irish cob.
Het in Ierland gevestigde moederstamboek,
“The Irish Cob Society Limited” aanvaardt de nieuwe vereniging als dochtervereniging
voor het bijhouden van het stamboek voor Irish Cobs.